You are here:

Najważniejsze reguły konstruowania domu inteligentnego

Najważniejsze reguły konstruowania domu inteligentnego
Bezustannie drożejące koszty ogrzania mieszkań, a co za tym idzie wyższe też wydatki energii w jakiejkolwiek postaci, zachęcają do konstruowania domów, znamionujących się najwyższą termoizolacyjnością. Taki dom będzie procentował przez całe lata, poprzez comiesięczne oszczędności na ogrzewaniu, którego koszt stanowi powyżej 60 procent ogólnych kosztów połączonych z energetyka domu. Domy energooszczędne i inteligentne potrzebują przy ich konstrukcji oraz budowie szeregu podstawowych zasad, dzięki jakim do minimum obniżymy uciekanie ciepła z wnętrza domu, a równocześnie zapewnienie jak największej ilości ciepła branego z otoczenia – znacznie więcej na inteligentny dom urządzenia. Tak w następstwie tego bryła domu powinna być maksymalnie zwarta, ściany oraz konstrukcja domu ma obowiązek być zbudowana z materiałów zapewniających właściwą izolacyjność. Jak najbardziej okna stworzonego przez nas obiektu powinny być ustawione do granic możliwości do słońca, egzystencja tak nazywanych mostków termicznych należy zredukować do minimum. Instalacja grzewcza takiego domu ma wykorzystywać w maksymalnym stopniu energię odnawialną, dom powinien zaś być tak usytuowany, aby maksymalnie wykorzystywać – przez swoją powierzchnię – promienie słoneczne spadające na powierzchnię elewacji.

Posted by: admin

Back to Top